เคาน์เตอร์หินสังเคราะห์

ตัวอย่างของงานออกแบบที่ใช้หินทำเป็นเคาน์เตอร์หินสังเคราะห์โค้ง